公益財団法人 宮城県国際化協会 | MIYAGI INTERNATIONAL ASSOCIATION

その他の情報Multicultural Coexistence

タガログ語相談員からのお知らせ

みやぎ外国人相談センターの相談員と宮城県の国際交流員(CIR)が、それぞれの言語で生活情報を随時紹介していきます。生活情報の他に、日本とそれぞれの国との違いなどのお話も載せていきますので、ぜひご覧ください! ang tagapayo ng Miyagi sangguniang Sentro para sa mga Dayuhan at ang miyembro ng Miyagi Prepecture International exchange ay ipinapakilala ang impormasyos hinggil sa uri ng pamumuhay sa anumang oras ayon sa ibat-ibang Wika . Impormasyong pamumuhay at iba pa. Maaring tingnan ang impormasyon tungkol sa pag -uusap sa pagkakaiba ng pamumuhay sa Japan at bawat bansa.

地震の備えについて
Tungkol sa paghahanda sa isang lindol

日本は地震が多い国の一つです。地震はいつどこで起こるかわらないため、日頃から地震に備えておく必要があります。宮城県で作成している、『外国人県民のための防災ハンドブック』から、地震への備えについてご紹介します。
※『外国人県民のための防災ハンドブック』8か国語(英語、中国語、韓国語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、日本語)でご覧いただけます。
Ang Japan ay isang bansa na maraming lindol. Sa kadahilanan na hindi alam kung kelan at kailan mangyayari ang lindol, Regular na batayan na kailangan mo maging handa para sa isang lindol.Ipinapakilala ang nilikha nang Miyagi Prefecture na mga handbook sa pag-iwas sa sakuna o lindol para sa mga dayuhang residente.
※[Handbook para sa mga dayuhang residente ] mangyayaring tingnan ito sa 8 Wika (English, Chinese,Korean,Tagalog, Vietnam,Nepal,Indonesia, at Nihonggo.)

◎主な災害と対処方法(地震が起きたらどうしたらよいか確認しておきましょう!)
Pangunahing mga sakuna at pamamaraan sa paghahanda.(Suriin natin kung anong gagawin kung nangyari ang lindol !)
(nihonggo, english, Chinese,Korean,Tagalog, Indonesia)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680621.pdf   (Nihonggo, English,Chinese,Korean,Tagalog)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680622.pdf   (Nihonggo,English,Chinese,Vietnam,Nepal,Indonesia)

◎災害への備えについて(日頃から備えておくと安心です)
Tungkol sa paghahanda para sa isang sakuna Ligtas na maghanda sa araw-araw
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680624.pdf (Nihonggo, English,Chinese,Korean,Tagalog)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680625.pdf (nihonggo,English,Chinese,Vietnam,Nepal,Indonesia)

◎災害が起きたら(実際に災害が起きた時にすぐに使える日本語などを紹介しています)
Kung may Kalamidad na maganap ( ipinakikilala na maaring gamitin ang nihonggo sa oras na maganap talaga ang isang sakuna .)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680626.pdf    (Nihonggo,English,Chinese, Korean,Tagalog)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680627.pdf   (Nihonggo, English,Vietnam,Nepal,Indonesian)

《相談員から》日本の風水害と母国の違いについて
Mula sa TagapayoTungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng lindol ng Japan at Bansa

Higashi Nihon Daishin Sai

Marso 11,2011 Biyernes 2:46 ng hapon  ng biglang yumanig ng napakalakas na lindol na umabot sa tatlong minuto sadyang nakakatakot habang ang mga kagamitan sa paligid ay nahulog at nasira gayun din  ang mga bintana at pintuan  Sa panahon na yun ako ay buntis ng 6 na buwan  kaya naman mahirap para sa akin ang  kumilos at bumaba ng hagdan habang buhat ko ang aking anak na 3 taong gulang. Nanatili kaming mag -ina sa harap ng aming bahay sa loob ng sasakyan  habang hinihintay ko ang aking asawa ,binuksan ko ang TV upang manood ng balita at talaga naman nakakalungkot at nakakahabag sapagkat ang tsunami ay rumaragasa mga bahay ay naanod at mga tao ay nalunod hindi  ko napigilan ang aking luha habang  nagdadasal at nag mamakaawa na   sana matapos na ang lindol. Sumapit ang gabi na  natulog kami sa loob ng sasakyan may sapin lamang ng manipis na futon .Taglamig ng mangyari ang maliking trahedya na ito nawalan ng tubig at kuryente mga pamilihan ay sarado. Malaking pasasalamat ko na  aming pamilya ay laging may stock ng pagkain at meron din de gas na lutoan kaya naman kahit mahirap nagawa  ko pa rin mag luto sa labas ng bahay sa panahon nayun ay nagbibigayan at nagdadamayan ang mag kakapit bahay. Mga ilang araw din ang lumipas bago bumukas ang ilang pamilihan mga tao ay matiyagang naka pila ng tahimik at naghihintay para makabili ng pagkain at tubig. Isa sa mga hinangaan ko sa ugaling hapon ay isang magandang disiplina katulad ng pag hintay  hindi sila  nag aagawan para lang sa pangsarili  kapakanan. Kaya naman kahit malaki ang sakunang naganap ay mapayapa pa rin na tuloy tuloy ang pamumuhay .

東日本大震災の記憶

2011年311日金曜日の午後、突然そして3分間続く非常に強い地震が起きました、自宅の家具や窓やドアが全壊になり、とても怖かったです。当時、私は妊娠中6か月でした。揺れが続くなか 3歳の娘を抱っこして2階から下りました。避難場所にはたくさん人がいたので行きませんでした。私と娘は夫を待ちながら、自宅前の車の中へ避難して、テレビをつけてニュースを見ていましたが、津波で家や人が流され、本当に悲しかったです。夜になって、薄い布団を持ち込み車の中で寝ました。
この災害のあとも寒い日が続き、水道や電気止まったままでした。私たちの家族はいつも災害に備えていたので助かりました。外でガスコンロを使ってあたたかいものが食べられました。その時、近所の人たちと分け合うこともできました。私がすばらしいと思ったことは、スーパーが開くまで人々が辛抱強く静かに並び、食べ物や水を買うのを待っていました。習慣について私が一番感心したことは、日本人は我先にと争わず、またほかの人の事を考えて行動していることです。私は涙が出ました、だからこそ、大惨事で被害が大きかったのに、人生は平和に続くのです。

TOP