公益財団法人 宮城県国際化協会 | MIYAGI INTERNATIONAL ASSOCIATION

その他の情報Multicultural Coexistence

Balita mula sa tagapayo wikang Tagalog.
タガログ語相談員からのお知らせ

ang tagapayo ng Miyagi sangguniang Sentro para sa mga Dayuhan at ang miyembro ng Miyagi Prepecture International exchange ay ipinapakilala ang impormasyos hinggil sa uri ng pamumuhay sa anumang oras ayon sa ibat-ibang Wika . Impormasyong pamumuhay at iba pa. Maaring tingnan ang impormasyon tungkol sa pag -uusap sa pagkakaiba ng pamumuhay sa Japan at bawat bansa.
みやぎ外国人相談センターの相談員と宮城県の国際交流員(CIR)が、それぞれの言語で生活情報を随時紹介していきます。生活情報の他に、日本とそれぞれの国との違いなどのお話も載せていきますので、ぜひご覧ください!

LIGTAS NA PARAAN SA PAGLALAKAD SA MGA KALSADA SA PANAHON NG TAGLAMIG.
冬道の安全な歩き方 (12.21.2021)

Ito ang panahon kung kailan lumalamig ang temperatura at umuulan ng niyebe. Maaring mag yelo ang kalsada sa malamig na araw.Dapat na maging maingat. Minsan sa unang bahagi ng taglamig marami ang hindi sanay mag lakad sa mga kalsadang may niyebe, At may mga taong nadudulas at nababalian ng buto. Ligtas na malaman kung paano maglakad sa mga kalsada kung taglamig
気温が下がり、雪が降る季節になってきました。寒い日は道路が凍ることがありますので、注意が必要です。特に冬の初めの時期は雪道に慣れていない人が多く、転倒して骨折人もいるようです。どうすれば冬の道を安全に歩くことができるか知っておくと安心です。

●Kung Saan ang Lugar ay Madulas?
・Kung saan maraming tao at sasakyan ang dumadaan madali itong maipit sa isang maniyebe na kalasada at ang ganitong lugar ay madulas ,Madalas itong madulas sa ibabaw ng kalsada kaya dapat mag ingat.
Halimbawa) Sa may pedestrian crossing o tawiran lalo na sa mga puting linya,at kalsadang may mga sasakyan na parating at paalis .Katulad sa sakayan ng bus o taxi. Mga lugar na may tiles na sahig.Malapit sa mga pintuan ng mga gusali, malapit sa mga pasukan gaya ng subway.
●どんな場所がすべりやすい?
・人や車がたくさん通るところは、雪道が踏み固められやすいです。そういった場所は滑りやすい、つるつるとした路面になっていることが多いので注意した方がいいです。
例)横断歩道(特に白い線の上)や車の出入りのある歩道、バスやタクシーの乗降場所、床がタイル張りの場所や建物の出入り口、地下鉄などの出入り口付近など

●Hindi Madulas na Paglalakad.
・Maglakad ng kaunting hakbang
・Maglakad gamit ang buong talampakan ng iyong paa hangg’t maari.
・Huwag mag mamadali at maglakad nang may maraming oras.
●滑りにくい歩き方
・小さな歩幅で歩く
・できるだけ足の裏全体を使って歩く
・急がず時間に余裕を持って歩く

●Mga Dapat na Tandaan
・Ilipat ng may maraming oras
・Mag pokus sa paglalakad
・Iwasan maglakad na may dalang bagahe ang mag kabilang kamay o nasa loob ng bulsa ang magkabilang kamay
・Magsuot sapatos na hindi madulas.
●心がけること
・時間に余裕をもって移動する
・歩くことに集中する
・両手に荷物を持ったり、両手をポケットにしまった状態で歩かない。
・滑りにくい靴を履く

Paalala mula sa Tagapayo
Pinapaala din na mag ingat sa ma nyebe na kalsada kung ang gamit ay sasakyan. Tiyakin
Na gumagana ang preno,Suriin din ang gulong at ang lahat na dapat suriin para maiwasan
ang panganib sa pag mamaneho.

[Sanggunian]
[Komprehensibong Gabay para sa Paglalakad ng Kumportable. ]
【参考】『札幌発!冬みちを安全・快適に歩くための総合ガイド』
http://tsurutsuru.jp/index.html

Tungkol sa paghahanda sa isang lindol (12.13.2021)
地震の備えについて

Ang Japan ay isang bansa na maraming lindol. Sa kadahilanan na hindi alam kung kelan at kailan mangyayari ang lindol, Regular na batayan na kailangan mo maging handa para sa isang lindol. Ipinapakilala ang nilikha nang Miyagi Prefecture na mga handbook sa pag-iwas sa sakuna o lindol para sa mga dayuhang residente.
※[Handbook para sa mga dayuhang residente ] mangyayaring tingnan ito sa 8 Wika (English, Chinese,Korean,Tagalog, Vietnam,Nepal,Indonesia, at Nihonggo.)
日本は地震が多い国の一つです。地震はいつどこで起こるかわらないため、日頃から地震に備えておく必要があります。宮城県で作成している、『外国人県民のための防災ハンドブック』から、地震への備えについてご紹介します。
※『外国人県民のための防災ハンドブック』8か国語(英語、中国語、韓国語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、日本語)でご覧いただけます。

◎Pangunahing mga sakuna at pamamaraan sa paghahanda.(Suriin natin kung anong gagawin kung nangyari ang lindol!)
主な災害と対処方法(地震が起きたらどうしたらよいか確認しておきましょう!)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680621.pdf (Nihonggo, English,Chinese,Korean,Tagalog)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680622.pdf(Nihonggo,English,Chinese,Vietnam,Nepal,Indonesia)

Tungkol sa paghahanda para sa isang sakuna Ligtas na maghanda sa araw-araw
災害への備えについて(日頃から備えておくと安心です)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680624.pdf (Nihonggo, English,Chinese,Korean,Tagalog)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680625.pdf (Nihonggo,English,Chinese,Vietnam,Nepal,Indonesia)

◎Kung may Kalamidad na maganap ( ipinakikilala na maaring gamitin ang nihonggo sa oras na maganap talaga ang isang sakuna .)
災害が起きたら(実際に災害が起きた時にすぐに使える日本語などを紹介しています)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680626.pdf    (Nihonggo,English,Chinese, Korean,Tagalog)
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/680627.pdf   (Nihonggo, English,Vietnam,Nepal,Indonesian)

 

Paalala mula sa Tagapayo
《相談員から》

Higashi Nihon Daishin Sai

Marso 11,2011 Biyernes 2:46 ng hapon  ng biglang yumanig ng napakalakas na lindol na umabot sa tatlong minuto sadyang nakakatakot habang ang mga kagamitan sa paligid ay nahulog at nasira gayun din  ang mga bintana at pintuan  Sa panahon na yun ako ay buntis ng 6 na buwan  kaya naman mahirap para sa akin ang  kumilos at bumaba ng hagdan habang buhat ko ang aking anak na 3 taong gulang. Nanatili kaming mag -ina sa harap ng aming bahay sa loob ng sasakyan  habang hinihintay ko ang aking asawa ,binuksan ko ang TV sa sasakyan upang manood ng balita at talaga naman nakakalungkot at nakakahabag sapagkat ang tsunami ay rumaragasa mga bahay ay naanod at mga tao ay nalunod hindi  ko napigilan ang aking luha habang  nagdadasal at nag mamakaawa na   sana matapos na ang lindol. Sumapit ang gabi na  natulog kami sa loob ng sasakyan may sapin lamang ng manipis na futon .Taglamig ng mangyari ang malaking trahedya na ito nawalan ng tubig at kuryente mga pamilihan ay sarado. Malaking pasasalamat ko na  aming pamilya ay laging may stock ng pagkain at meron din de gas na lutoan kaya naman kahit mahirap nagawa  ko pa rin mag luto sa labas ng bahay sa panahon nayun ay nagbibigayan at nagdadamayan ang mag kakapit bahay. Mga ilang araw din ang lumipas bago bumukas ang ilang pamilihan mga tao ay matiyagang naka pila ng tahimik at naghihintay para makabili ng pagkain at tubig. Isa sa mga hinangaan ko sa ugaling hapon ay isang magandang disiplina katulad ng pag hintay  hindi sila  nag aagawan para lang sa pangsarili  kapakanan. Kaya naman kahit malaki ang sakunang naganap ay mapayapa pa rin na tuloy tuloy ang pamumuhay .

東日本大震災の記憶

2011年311日金曜日の午後、突然そして3分間続く非常に強い地震が起きました、自宅の家具や窓やドアが全壊になり、とても怖かったです。当時、私は妊娠中6か月でした。揺れが続くなか 3歳の娘を抱っこして2階から下りました。避難場所にはたくさん人がいたので行きませんでした。私と娘は夫を待ちながら、自宅前の車の中へ避難して、テレビをつけてニュースを見ていましたが、津波で家や人が流され、本当に悲しかったです。夜になって、薄い布団を持ち込み車の中で寝ました。
この災害のあとも寒い日が続き、水道や電気止まったままでした。私たちの家族はいつも災害に備えていたので助かりました。外でガスコンロを使ってあたたかいものが食べられました。その時、近所の人たちと分け合うこともできました。私がすばらしいと思ったことは、スーパーが開くまで人々が辛抱強く静かに並び、食べ物や水を買うのを待っていました。習慣について私が一番感心したことは、日本人は我先にと争わず、またほかの人の事を考えて行動していることです。私は涙が出ました、だからこそ、大惨事で被害が大きかったのに、人生は平和に続くのです。

TOP