Miyagi International Association (MIA)

Miyagi International Association (MIA)

7th Floor, Miyagiken Sendai Godochosha
4-17 Tsutsumidori, Amamiya-machi,
Aoba-ku, Sendai, MIYAGI 981-0914access
TEL 022-275-3796 FAX 022-272-5063
E-mail: mail@mia-miyagi.jp

नयाँ कोरोना भाइरस(COVID-19)सम्बन्धि बहुभाषीय जानकारी

>>परामर्श केन्द्रको बारेमा
>>रोगको बारेमा
>>वित्तीय सहायताको बारेमा
>>सरकारी संस्थाहरु बाटको जानकारी
>>रोकथामको बारेमा
>>अन्यपरामर्श केन्द्रको बारेमा
◎मियागी प्रान्त
नयाँ कोरोनाभाइरस सम्बन्धि स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र
=विदेशी भाषामा परामर्श लिन सकिन्छ ! =

【日本語】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

◎जापान राष्ट्रिय पर्यटन बोर्ड (JNTO)
विदेशी पर्यटकहरुका लागिको कलसेन्टर
※ अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन भाषा

TOP

◆रोगको बारेमा
◎स्थानीय पालिकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (CLAIR)
नयाँ कोरोनाभाइरसको बारेमा
※ सरल जापानिज, अंग्रेजी, थाई, भियतनामी, तागालोग, फ्रेन्च, कोरियन, सरलीकृत चीनियाँ,
परम्परागत चिनियाँ, पोर्चुगली, स्पेनिस, इन्डोनेसियन, नेपाली, बर्मेली, जर्मनी, रसियन भाषा

◎तोहोकु मेडिकल तथा फार्मास्यूटिकल विश्वविद्यालय
नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रामक रोग ~नगरबासीहरूको लागिको संक्रमण रोकथाम पुस्तिका
(बहुभाषीय संस्करण)
【日本語】
【English 英語】

TOP

◆वित्तीय सहायताको बारेमा
◎स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय
नयाँ कोरोनाभाइरसको कारण काममा छुट्टि लिन बाध्य भएका हरुका लागिको सहायता कोष
【Easy Japanese やさしいにほんご】
【English 英語】

हुलाकबाट आवेदन दिने प्रक्रिया
※जापानिज, अंग्रेजी, चिनियाँ, पोर्चुगली, स्पेनिस भाषा
भर्ने तरिका
※जापानिज, अंग्रेजी, चिनियाँ, पोर्चुगली, स्पेनिस भाषा

अस्थायी कोषको आपतकालीन ऋण सम्बन्धि जानकारी

※जापानिज,अंग्रेजी, चिनियाँ (सरलीकृत), कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगली, भियतनामी भाषा

TOP

◆सरकारी संस्थाहरु बाटको जानकारी
◎स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय
कम्पनिमा कार्यरत विदेशी महानुभावहरुमा
※जापानिज, सरल जापानिज, अंग्रेजी, चीनियाँ (सरलीकृत), पोर्चुगली, स्पेनिस, नेपाली, इन्डोनेसियन, मंगोलियन भाषा

◎मियागी प्रान्त
बाहिर जान आत्मसंयमता अपनाउनको लागिको अनुरोधका बारेमा
【日本語】
【やさしいにほんご】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】


営業時間短縮の協力要請について( Early Business Closure Request for Covid-19 Infection Prevention)
【日本語】
【やさしいにほんご】
【English 英語】

मियागी प्रान्त कोरोना भाइरस संकटघोषणा
【日本語】
【Easy Japanese やさしいにほんご】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

TOP

रोकथामको बारेमा
◎Cabinet Secretariat
【日本語】
【やさしいにほんご】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

TOP

◆अन्य
◎NHK World Japan
नयाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धि बहुभाषीय जानकारी होमपेज
अंग्रेजी, अरबिक, बंगाली, बर्मेली, चिनियाँ, फ्रेन्च, हिन्दी, इन्डोनेसियन,कोरियन,फारसी,
पोर्चुगली, रसियन, स्पेनिस, स्वाहिली, थाई, उर्दु, भियतनामी भाषा

◎NHK NEWS WEB EASY
नयाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धि समाचार

◎सूचना केन्द्र, प्रकाशन ब्यूरो
नयाँ कोरोना भाइरसको लागीको औंलाले देखाउदै गरिने कुराकानी PDF
※जापानिज, अंग्रेजी, सरलीकृत चिनियाँ, ताइवानी चिनियाँ,फ्रेन्च,जर्मनी,स्पेनिस,इटालियन, भियतनामी, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियन, थाई, कोरियन भाषा

◎तोहोकु विश्वविद्यालय चिकित्सा संकाय
नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग सम्बन्धित जानकारी संकलन
होमपेज अंग्रेजीमा लेखिएको छ। जानकारीको बहुभाषीय अनुवाद उपलब्ध छ।

TOP

Miyagi International Association (MIA)