Miyagi International Association (MIA)

Miyagi International Association (MIA)

7th Floor, Miyagiken Sendai Godochosha
4-17 Tsutsumidori, Amamiya-machi,
Aoba-ku, Sendai, MIYAGI 981-0914access
TEL 022-275-3796 FAX 022-272-5063
E-mail: mail@mia-miyagi.jp

नयाँ कोरोना भाइरस(COVID-19)सम्बन्धि बहुभाषीय जानकारी

>>परामर्श केन्द्रको बारेमा
>>रोगको बारेमा
>>वित्तीय सहायताको बारेमा
>>सरकारी संस्थाहरु बाटको जानकारी
>>रोकथामको बारेमा
>>अन्यपरामर्श केन्द्रको बारेमा
◎मियागी प्रान्त
नयाँ कोरोनाभाइरस सम्बन्धि स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र
=विदेशी भाषामा परामर्श लिन सकिन्छ ! =

【日本語】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

◎जापान राष्ट्रिय पर्यटन बोर्ड (JNTO)
विदेशी पर्यटकहरुका लागिको कलसेन्टर
※ अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन भाषा

TOP

◆रोगको बारेमा
◎स्थानीय पालिकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (CLAIR)
नयाँ कोरोनाभाइरसको बारेमा
※ सरल जापानिज, अंग्रेजी, थाई, भियतनामी, तागालोग, फ्रेन्च, कोरियन, सरलीकृत चीनियाँ,
परम्परागत चिनियाँ, पोर्चुगली, स्पेनिस, इन्डोनेसियन, नेपाली, बर्मेली, जर्मनी, रसियन भाषा

◎तोहोकु मेडिकल तथा फार्मास्यूटिकल विश्वविद्यालय
नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रामक रोग ~नगरबासीहरूको लागिको संक्रमण रोकथाम पुस्तिका
(बहुभाषीय संस्करण)
【日本語】
【English 英語】

◎मियागी इन्टरनेसनल एसोसिएसन (अनुवाद सहयोग:SenTIA )
नयाँ कोरोनाभाइरसको बारेमा
【English】
【Easy Japanese】

TOP

◆वित्तीय सहायताको बारेमा
◎आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालय
विशेष तथा निश्चित अनुदान रकम सम्बन्धि जानकारी
【日本語】
【英語 English】
【नेपाली ネパール語】

◎NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク、NPO法人多言語センターFACIL、NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会
भिसा स्टाटस परिवर्तन र विशेष तथा निश्चित अनुदान रकम (१लाख एन)को बारेमा
【Easy Japanese やさしい日本語】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

◎स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय
एकल-अभिभावक परिवारको लागि अस्थायी विशेष अनुदान रकम सम्बन्धि जानकारी
【日本語】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

नयाँ कोरोनाभाइरसको कारण काममा छुट्टि लिन बाध्य भएका हरुका लागिको सहायता कोष
【Easy Japanese やさしいにほんご】
【English 英語】

हुलाकबाट आवेदन दिने प्रक्रिया
※जापानिज, अंग्रेजी, चिनियाँ, पोर्चुगली, स्पेनिस भाषा
भर्ने तरिका
※जापानिज, अंग्रेजी, चिनियाँ, पोर्चुगली, स्पेनिस भाषा

आवास सुरक्षा अनुदान रकम
【日本語】
【English 英語】

अस्थायी कोषको आपतकालीन ऋण सम्बन्धि जानकारी

※जापानिज,अंग्रेजी, चिनियाँ (सरलीकृत), कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगली, भियतनामी भाषा

◎मियागी प्रान्त
ब्यवसाय गर्दै आउनु भएका सबै महानुभावहरुमा
【日本語】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

TOP

◆सरकारी संस्थाहरु बाटको जानकारी
◎स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय
नयाँ कोरोनाभाइरसको बारेमा
【English】

कम्पनिमा कार्यरत विदेशी महानुभावहरुमा
※जापानिज, सरल जापानिज, अंग्रेजी, चीनियाँ (सरलीकृत), पोर्चुगली, स्पेनिस, नेपाली, इन्डोनेसियन, मंगोलियन भाषा

◎न्याय मन्त्रालय
संक्रमण फैलावट रोक्नको लागि सेवा काउन्टरहरूको भीडलाई कम गर्ने उपायहरू
【English】

देश फर्कन कठिनाइमा परेका व्यक्तिहरुका साथै भिसा स्टाटसको प्रमाणपत्रको आवेदनको
व्यवस्थापन
【English】


◎मियागी प्रान्त
तोहोकू-निइगाताको संयुक्त संदेश
【日本語】
【Easy Japanese やさしいにほんご】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

तोउहोकु-निइगाताको आपतकालीन सम्बन्धि संयुक्त घोषणा
【日本語】
【Easy Japanese やさしいにほんご】
【English 英語】
【नेपाली ネパール語】

मियागी प्रान्तको अनुरोध
【Easy Japanese やさしいにほんご】
【English 英語】

TOP

रोकथामको बारेमा
◎प्रधानमन्त्री कार्यालय जापान तथा स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय
३ वटा ‘ब’ बाट आफूलाई बचाउ!
【जापानिज】
【English अंग्रेजी Avoid the “Three Cs”!】
【नेपाली ネパール語】※translated by MIA

संक्रामक रोगहरूको विरूद्ध अपनाइने उपायहरू
【जापानिज】
【English अंग्रेजी Measures against infectious diseases】

खोक्ने बेलाको शिष्टता
【जापानिज】
【English अंग्रेजी Coughing manners】

हात धुने
【जापानिज】
【English अंग्रेजी Washing hands】

संक्रामक रोगहरूको विरूद्ध अपनाइने उपायहरू
【जापानिज】
【English अंग्रेजी Measures against infectious diseases】

TOP

◆अन्य
◎NHK World Japan
नयाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धि बहुभाषीय जानकारी होमपेज
अंग्रेजी, अरबिक, बंगाली, बर्मेली, चिनियाँ, फ्रेन्च, हिन्दी, इन्डोनेसियन,कोरियन,फारसी,
पोर्चुगली, रसियन, स्पेनिस, स्वाहिली, थाई, उर्दु, भियतनामी भाषा

◎NHK NEWS WEB EASY
नयाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धि समाचार

◎सूचना केन्द्र, प्रकाशन ब्यूरो
नयाँ कोरोना भाइरसको लागीको औंलाले देखाउदै गरिने कुराकानी PDF
※जापानिज, अंग्रेजी, सरलीकृत चिनियाँ, ताइवानी चिनियाँ,फ्रेन्च,जर्मनी,स्पेनिस,इटालियन, भियतनामी, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियन, थाई, कोरियन भाषा

◎तोहोकु विश्वविद्यालय चिकित्सा संकाय
नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग सम्बन्धित जानकारी संकलन
होमपेज अंग्रेजीमा लेखिएको छ। जानकारीको बहुभाषीय अनुवाद उपलब्ध छ।

TOP

Miyagi International Association (MIA)